НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

За нас

"НИИВСНЕМ" ЕООД е приемник на Института по винарство, създаден през 1952 година. Основател и пръв директор на института е световно известният учен Aкадемик проф. Неделчо Неделчев.


През периода на своето съществуване институтът е играл важна роля в развитието на българската винарска промишленост. Научно-приложните изследвания, пренасянето и адаптирането на чужд опит и внедряването на собствени разработки, като се започне от преработката на грозде, мине се през съзряването, стареенето, обработката, стабилизирането и бутилирането на виното. производство на шумящи и специални вина, на ракии и винено бренди и се стигне до оцетопроизводството, са допринесли в значителна степен за формирането на днешната физиономия на българското винарство.


След приемането на България в ЕС и в обстановка на свободна конкуренция на идеи, институтът има амбицията да затвърди и разшири своите позиции на основен проводник на новостите и да даде своя принос в утвърждаването и подобряването на авторитета на българското винопроизводство.


Екипът на института може да посрещне и намери решение на широк кръг проблеми и задачи, възникнали в практиката на винарската промишленост.


Разработване на научноизследователски и приложни проекти в областта на винарството; Търсене на адекватни решения на проблеми, възникнали в хода на производствения процес; Сравнение и оценка на предлаганите от различни фирми енологични препарати (добавки, бистрители, стабилизатори и др.), експертно мнение относно употребата им; Помощ при провеждане на технологичния процес по време на гроздоберната кампания от наши специалисти технолози;


Разработване и предоставяне на технологии за производство на:


 • Бели сухи вина - оптимизиране на производствения процес от гроздето до влизане на виното в бутилка;
 • Червени сухи вина с прилагане на различни схеми, за по-пълно извличане на ароматни и фенолни съединения и оптимизиране на технологичните процеси;
 • Полусухи и ликьорни вина, включително вина от късен гроздобер и снежни вина; Оптимизиране на процесите на мадейризация;
 • Плодови и гроздови ракии и бренди;
 • Уиски и джин,ферментация, дестилация и съзряване;
 • Ликьори и други спиртни напитки;
 • Спирт от зърнени суровини, меласа или винени суровини;
 • Винен или плодов оцет по класическа рециркулационна схема или по дълбочинен метод, включително стабилизиране и бутилиране;
 • Производство на калциев тартарат;
 • Дъбочинно оползотворяване на отпадните продукти от винипроизводството.

Предоставяне на конструктивна документация и изработване на единични апарати и съоръжения за конкретни условия на производството, като:


 • Приемни бункери с шнек или транжьорна лента, включително комплексни приемни отделения;
 • Дестилационни апарати с непрекъснато действие – колони и такива с прекъснато действие – казани за производство на ракии, дестилати, уиски, ром и спирт;
 • Ферментатори за бели и червени вина;
 • Ацетатори;
 • Гроздомелачки;
 • Екстрактори за джибри;
 • Екстрактори за дъбов екстракт и ароматни настойки;
 • Пробовземач за грозде;
 • Загревател за гроздова каша;
 • Кристализатор за калциев тартарат;
 • Загреватели и охладители за вина и мъст;
 • Сушилни за калциев таратарат;
 • Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от дестилационни колони.