НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА e официална лаборатория за нуждите на контрола на спиртните напитки към Министерство на икономиката, с валиден сертификат за акредитация до 30.11.2019 г. съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал, богат опит в изпитването на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол, гроздов концентрат и оцет. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА инвестира в последно поколение апаратура за нуждите на изпитвателната лаборатория.

Екипът към изпитвателната лабораторията следи всички тенденции в бранша и ги въвежда в своето портфолио, при изявено желание от страна на своите многобройни клиенти има готовност за въвеждане на допълнителни услуги и методи на изпитване.

Клиенти на изпитвателната лаборатория са :

  • Водещи производители на Вино и спиртни напитки;
  • Вносители на Вино и спиртни напитки;
  • Контролни и съдебни органи;
  • Домашни производители;
  • Потребители и производители на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол;

Изпитвателната лаборатория към НИИВСНЕМ има дългогодишен опит в изпитването на продукти на винарската промишленост. Във времето този опит на лабораторията е използван от винарските предприятия за подобряване и съхраняване качеството на тяхната продукция.