НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Цени

ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД,

ГР. СОФИЯ 

ВИНА

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

ОЦЕТ

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

АРОМАТНИ ВОДИ

АБСОЛЮ РОЗОВО

КОНКРЕТ РОЗОВ

АНАЛИЗ НА БИЛКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички посочени цени са без включен ДДС. 

ЛЕГЕНДА:

1 Хроматографски профил - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler (8 компонента) - Ethanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; β -Phenylethanol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21;

2 Хроматографски профил основен (13 компонента) - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler (13 компонента) Ethanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23;

3 Хроматографски профил разширен (15 компонента) - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler (13компонента) Ethanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19, Farnesol; 

4 Хроматографски профил ЗГУ Българско розово масло (15 компонента) - Ethanol; Citronellol; Nerol; Geraniol; Geranyl acetate; Linalol; β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Farnesol;  Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Alken-n-C19; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23;

5 Хроматографски профил - БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.) (13 компонента), основен – Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor; Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;

Хроматографски профил - БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.) (15 компонента), разширен - Limonene + β-Phenanthrene (като сума); Eucalyptol (cineole); 3-Octanone; cis-β-Ocimene; trans-β-Ocimene; Camphor Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-Terpineol;  β-pinen; β-Myrcene; β-Caryophyllen;

При определяне идентичност на съставките на масла различни от розово и лавандулово масло, е необходимо отправяне на предварително запитване до лабораторията за възможност за изпълнение на услугата. За розово масло и лавандулово масло се определя идентичност за 15 компонента.

При едновременно заявяване на показател относителна плътност и съдържание на етилов алкохол (за една проба) се заплаща цената само за етилов алкохол.

ЗАБЕЛЕЖКИ: *показатели, извън обхват на акредитация.  

  1. Готовите резултати се получават след заплащането им;
  2. Изследванията се извършват до 10 работни дни;
  3. „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
  4. Това е действащия ценоразпис при възлагане на  еднократни поръчки.
  5. По желание на клиента може да бъде извършено експресно изпитване, като цената за извършената услуга се увеличава с 50 %.
  6. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно.