НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Цени

ЦЕНОРАЗПИС

/ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА/

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ
"НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ
НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД, 
ГР. СОФИЯ 

В СИЛА ОТ 03.09.2020 ГОДИНА

ВИНА

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

ОЦЕТ

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ

АЛКОХОЛЕН РАЗТВОР

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

АРОМАТНИ ВОДИ

АБСОЛЮ

КОНКРЕТ

АНАЛИЗ НА БИЛКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ