НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Цени

ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД, ГР. СОФИЯ

СЧИТАНО ОТ 03.09.2018г.

ВИНА

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

ОЦЕТ

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ЗАБЕЛЕЖКИ: *показатели, извън обхват на акредитация.  

Всички посочени цени са без включен ДДС. 

  1. Готовите резултати се получават след заплащането им;
  2. Изследванията се извършват до 10 работни дни;
  3. Ценоразписът на услугите, извършвани от Изпитвателната лаборатория към „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-26 от 31.08.2018 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 03.09.2018 г.
  4. „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
  5. Това е действащия ценоразпис при възлагане на  еднократни поръчки.
  6. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно.