НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Цени

ЦЕНОРАЗПИС

 

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА, ОТДЕЛ КЪМ "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД,

ГР. СОФИЯ 


Ценоразпис

Всички посочени цени са без включен ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

*В цената в включена Хроматографски профил на етерично масло от роза (Rosa x damascena Miler)

(15 компонента)3 – разширен + Alken-n-C19, Farnesol;

** Посочената цена е за 1кг.

  1. Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД си запазва правото да актурализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
  2. Това е действащият ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки.
  3. При многократно възлагане или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки, за всеки клиент поотделно.