НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Акцизна ставка за вино - ЕС 2018г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 2018 Г.

ЕВРО ЗА ХЕКТОЛИТЪР, ВИНА ДО 15 % ALC

Източник ЕК, American Association of Wine Economists AAWE