НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Закон за продажбата на винено грозде в Мендоса

Законодателният орган в район Мендоса (Аржентина) в края на 2018 прие закон, с който се въвежда регистъра на договорите за продажба на земеделски продукти и даде дефиниция на основните елементи, които трябва да се съдържат в договорите за покупко-продажба на винено грозде. По правило договорите се сключват между производителите на вино и гроздопроизводителите и трябва да съдържат следните основни елементи:

  • Задължение на винопроизводителя да регистрира договора за покупка, преди получаване на суровината – винено грозде
  • Форма на договора, като основание за действителност. Договорите са формални и писмени. Задължително съдържат клаузи за качеството на продукта, за цената, за начина на плащане. Особено интересна е клауза за корекция на договора, която е задължителна, ако договора предвижда заплащане на цената в срок повече от 90 дни след доставката.  
  • Задължение за оповестяване на общите разходи. Един месец преди началото на гроздобера производителите се задължават да оповестят общите разходи до момента.
  • Неустойки. Общото правило е 5% неустойка от общата стойност на договора при неизпълнение. При повторност на деянието пострадалата страна може да иска прекратяване на дейността на виновната страна.
  • Задължителна медиация, към която страните първо трябва да се обърнат в случай на спор
  • Възможност за съдебен контрол, без заплащане на такси в полза на страната претърпяла щета.

Законът трябва да въведе система за проследяване на суровината – винено грозде – както и да създаде надеждни механизми за защита от измами и злоупотреби.  Въвеждането на специални разпоредби за договорите за продажба на винено грозде, предполага наличие на висок обществен интерес и необходимост дейността да се охранява и регулира.

За НИИВСНЕМ

Ивана Мурджева