НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Вината със стратегия за устойчиво развитие бележат пазарен възход

Избите, които се присъединяват и приемат да изпълняват своя икономически план под ограниченията на Стратегията за устойчиво развитие в лозарството отбелязват пазарен ръст. Това се дължи на отчетливите предпочитанията на потребителите към продукти със заявена отговорна социална и екологична позиция.

Устойчивото развитие в лозарството се свърза с целенасочено минимизиране на въздействието върху околната среда, намаляване на намесата, съхраняване на спецификата на лозарския пейзаж, използване на традиционни методи за обработка на растенията и почвата, производство на отличими вина от характерни за района сортове, както и производство на  натурални вина.

Създадената във Франция асоциация на винопроизводителите, прилагащи стратегии за устойчиво развитие ( Vignerons en développement durable) посочва, че през последната година е увеличила своите членове, като към март 2019 година асоциацията представлява  6100 лозари,  с обща площ 39 000 ха (представляващи 5% от лозарската площ във Франция), разположени в очертанията на 90 наименования. Представители на асоциацията са уверени, че стратегията за устойчиво развитие ще намира все повече последователи, още повече когато е свързана с повишаване на пазарното търсене на крайния продукт. За насърчаване на този процес организацията е изработила специален етикет, който позволява на потребителите да открият по-лесно членовете на асоциацията и така да се уверят, че предпочетения от тях продукт е произведен по начин, щадящ околната среда. Проучвания показват, че в големите вериги вината с „устойчиво развитие“ притежават 12% от пазарния дял (в сравнение с 8,8 % за био и органик вината), както и 9% от оборота (към 3% за био и органик). През последните години се отчита съществена промяна в нагласата на потребителите, като все повече се търси информация за продукта, производителя и неговото отношение към общностите в района, към спецификата на района и околната среда.  Това кореспондира с изследването на нагласите на т.н. поколение „Милениум“, което формира своите предпочитания на базата на информация свързана със здравето, екологията, устойчивото развитие и запазването на автентичността на продуктите и вкусовете.

Не е случайно, че на пазара все повече се търсят вина от по-слабо познати дестинации, вина с произход и от местни сортове.  

Стратегиите за устойчиво развитие пряко се свързват със опазването на уникалността на района. За да предпазят консуматорите от злоупотреби, организации от рода на Vignerons en développement durable, разработват и прилагат на доброволен принцип система за контрол при етикетирането. Така потребителят по лесно би се ориентирал в океана от етикети и не би се загубил в огромната информация, която му се предлага. Членовете на подобни организации са защитени от злоупотреби, поставяйки отличим и приет от всички знак на етикета си. Разбира се пред организациите стои огромно количество работа свързана най-вече с правилното комуникиране на етикета и информацията за устойчиво развитие, така че  да се подържа ефективно пазарния възход и потребителите да продължат да се интересуват от произхода на продуктите и начина на намеса производителите в околната среда.

Източник www.beveragedaily.com , www.vitisphere.com

За НИВСНЕМ адв.Ивана Мурджева