НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Позиция относно новите сортове винени лози

Специализираният съвет към FranceAgriMer на своя заседание от 17 април, оповести своята позиция, относно предстоящите промени в европейското законодателство, отнасящи се за разрешаването на употребата на нови винени сортове. Развитието на европейското законодателство е разгледано в контекста на предлаганите промени за:

  • Разрешаването на засаждането и винифицирането на сортове от вида Vitis labrusca
  • Премахването на забраната върху директните сортове (noah, isabelle, herbemont, clinton, jacquez et othello)
  • Разрешаване за засаждане и винифициране за производство на вина с наименования за произход на хибридни сортове

Специализираният съвет към FranceAgriMer прецизира своята позиция като подчертава, че Франция подкрепя предложението за допускане на хибридните сортове за производство на вина с наименования за произход. Подчертава също така, че страната ще се противопостави, заедно с десет други страни членки, на предложението да бъдат допуснати за винификация забранените до сега шест сорта от вида Vitis labrusca. Европейският парламент трябва да вземе под  внимание тази позиция и да предложи компромисно решение по отношение на съществуващите насаждения.

Специализираният съвет подчертава, че съществува риск от объркване между хибридни директни сортове в т.ч. и забранените шест сорта, развили след филоксерната криза и устойчивите сортове, развити в резултат на съвременни изследвания и наричани „сортове от ново поколение“. Това трябва да бъде подчертано и да остане в фокуса на внимание при обсъждане на законодателните изменения, подчертава Съвета в своята позиция.

Източник https://www.mon-viti.com

За НИВСНЕМ адв.Ивана Мурджева