НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Използването на рециклирана вода при напояване на лозови насаждения

Изследователи от Колежа по земеделие и природни ресурси към Университета в Делауър проучват реакциите на потребителите при предоставянето им на информация за използване на рециклирана вода за напояване на лозовите насаждения.

Безспорно човечеството е изправено пред дилема – в много от районите по света намаляват запасите от прясна вода, зачестяват периодите на засушаване и все повече  хора нямат достъп до питейна вода.  По изследване на департамента до Земеделие на САЩ, за нуждите на своите стопанства, фермерите, използват около 80 % от наличната вода. Това е причината производителите на селскостопански продукти и университетските изследователи да имат обща цел, а именно предлагане на алтернативни  решения за напояване, запазване на водоизточниците и разширяване на водоснабдяването. Едно от предлаганите решения е за напояване на земеделски култури да се използва отпадни или т.н.  рециклирани води. Рециклираните води, с висока степен на пречистване, макар и негодни за питейни нужди могат успешно да се използват за напояване, тогава когато достъпа до прясна вода е затруднен или източника на водоснабдяване е с ограничен ресурс. Но все още в много страни по отношение на рециклираните води съществува недоверие. Като пример за преодоляване на това недоверие можем да посочим Израел където 85% от отпадъчните води се рециклират и използват отново.

 Основно негативната реакция идва от страна на потребителите, които не са убедени в безопасността на продуктите, получени в резултат на напояване рециклирани води. Допълнително трябва да се посочи, че последните проучвания на потребителските нагласи сочат, че потребителите все повече се интересуват не само от хранителната стойност на продуктите, но и от начина, по който те са произведени. Напълно вероятно е в скоро време етикетите на продуктите да съдържат информация с каква вода е било напоявано по време на растежа, още повече че вече има прецедент в тази посока. Някой производители на боровинки и рязан цвят, при презентация на продуктите си, дават информация и за вида на използваната от тях вода. Това провокира изследователите от Колежа по земеделие и природни ресурси към Университета в Делауър да направят проучване сред потребителите как биха реагирали и каква цена биха платили за вино, произведено от грозде напоявано с рециклирана вода. Информацията за използваната вода е разпространена сред 300 участника по време на специализиран фестивал за вино и храна. Условно подаването на  информацията е разделено на три групи:

  • Първата група потребители получава информация за само за произхода на вино
  • Втора група получава информация за произхода на виното и за вида на водата, с която е напоявано – рециклирана вода
  • Третата група получава информация като втората, но с уточнения за високата екологична стойност при използването на рециклирана вода и положителния ефект върху лозовите насаждения в частност на тези в Калифорния.

Най-интересният резултат от изследването е факта, че потребителите не искат да получават информация за водата, с която са напоявани лозята. Като цяло потребителите предпочитат вината напоявани с конвенционална вода, а са готови да платят най-много за вина, за който не са получили информация за напояването.

Резултатите от изследването са категорични. Макар и използването на рециклирана вода да има висока екологична стойност, винопроизводителите не могат да бъдат насърчени да използват това обстоятелство в презентирането на своите продукти. На този етап дори и да използват рециклирани води, за които са се убедили, че са безопасни те не могат да рекламира с това лозарското си стопанство и не могат да разчитат на добавена екологична стойност. Напояването с рециклирана вода може да има полза за околната среда и да е безопасно за потребителите, но липсата на образование и информация слага бариера пред информацията, която може да бъде подаден от производителите. За разлика от всяко друго обстоятелство свързано със произхода на виното и вложените усилия и средства при производството на виненото грозде, по отношение на напояването и водата, любителите на напитката предпочитат да останат неинформирани на този етап.

Източник https://www.udel.edu

За НИВСНЕМ адв. Ивана Мурджева