НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

 

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ  ОТ ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА, ОТДЕЛ КЪМ

 „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД,

ГР. СОФИЯ

Ценоразпис